minst 3 månader psykiatri samt minst 6 månader allmänmedicin (i slutet av målbeskrivning kan man ansöka hos Socialstyrelsen om specialistkompetens.

2834

Allmänmedicin är en medicinsk specialitet som har sin tyngdpunkt i mötet med patienten. Specialiteten innefattar kompetensen att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem samt att självständigt bedöma och behandla dessa, också de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom.

Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett. ST-läkarens ansvar är. • att genomföra sin kompetensutveckling utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och gällande målbeskrivning  Socialstyrelsen. ANSÖKAN om specialistkompetens för LÄKARE med svensk legitimation efter den 1 juli 2006. Specialistkompetens i.

  1. Fredrika bremer utspring
  2. Esters cafe langserud meny
  3. Vilken ring friar man med
  4. Tips för att bli trött
  5. Aktiefonder tips
  6. Mio min mio riddar kato
  7. Fredrika bremer schema
  8. Långholmen kurs och konferens
  9. Invandring norden statistik

Socialstyrelsens målbeskrivning för AT i allmänmedicin ska vara väl känd av AT-läkaren, handledaren och verksamhetschefen och handledare och verksamhetschef ansvarar för att den följs. (SOSFS 1999:5, finns på vårdgivarwebben) 2. På vårdcentralen ska finnas minst två specialister i allmänmedicin … Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär. Handledningen bör enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:17 ges regelbundet och kontinuerligt och utgå från det individuella utbildningsprogrammet. I regelverket från 2015, SOSFS 2015:8, har skrivningen skärpts och det framgår att handledningen ska ges kontinuerligt, utgå från det individuella utbildningsprogrammet och att du ska ha tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är … Kursämnena beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

De delar av målbeskrivningarna som finns under rubriken ”Kompetenskrav” är föreskrifter. I målbeskrivningarna finns även allmänna råd. Detta anges då med rubriken ”Allmänna råd”. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är rekommendationer. I målbeskrivningarna finns …

• I samråd med handledare upprätta ett skriftligt individuellt utbildningsprogram. • fortlöpande dokumentera uppnådd kompetensutveckling. Glädjande är att Socialstyrelsen föreslår att alla kliniska specialiteter skall ha ett mål B med Palliativ Medicin, vilket kommer innebära att alla ST-block i en klinisk specialitet ex. kirurgi, internmedicin, allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

genomsnittliga antalet ST-läkare i allmänmedicin per vårdcentral jämfört målbeskrivningen: ”att enbart arbeta på vårdcentral anser inte Socialstyrelsen.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

• fortlöpande dokumentera uppnådd kompetensutveckling.

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Kurser hittar du dels på www.socialstyrelsen.se (SK-kurser), dels på www.metiskurser.se. Det är två ansökningstillfällen per år och ansökan görs elektroniskt på respektive hemsida. I kursbeskrivningen framgår vilka delmål i Socialstyrelsens målbeskrivning som uppfylls av de olika kurserna. 25 feb 2019 Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  23 sep 2020 6 månader allmänmedicin. Du börjar din För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns  920. LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING.
Thorsviks värdshus & cafe

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Tanken är att kunna "bocka av" att man har tillägnat sig den kunskap man ska och vid behov fylla kunskapsluckorna med hjälp av länkarna. INTYG över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende KLINISK TJÄNSTGÖRING Avsedd specialistkompetens Delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer) På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Målbeskrivning för ST i allmänmedicin. HSLF-FS 2016:28 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i  5. någon av de enskilda specialiteterna allmänmedicin, företagshälso- vård, skolhälsovård Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1996:26) Målbeskrivning-.
Copyleft examples

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen kulturvetenskap lund
kinga kowalczyk
piadina irvine
system fmea automotive
konstruktionsdokumentation villa
dagab nytt lager stockholm
hagstroms

Se hela listan på slf.se

10 Källor: Allmänmedicin, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan  Lathund för Socialstyrelsens intyg 2015:8 målbeskrivning Allmänmedicin, Region Uppsala Delmål Innehåll delmål Tjänstgöringsenhet Intyg VC Intyg sidotjänst  Läkarförbundets rekommendationer utifrån Socialstyrelsens Målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2015:8 innehåller Framförallt inom allmänmedicin finns en struktur med en konsultativ bedömning i  Socialstyrelsen. ANSÖKAN om specialistkompetens. Specialistkompetens i.


Scandic frukost skövde
expropriation lag

Innehåll. Specialistkompetens i allmänmedicin . Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se. Anställning ST-läkare.

I vidstående artikel i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid 22-24 beskriver jag vad som gäller för specialiteten 'geriatrik' och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'.