konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med 

4695

Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchically

- Det är ett exempel på teleologisk etik, eller hur? svarar Kalle. - Jo, men visst! Deontologisk handlingsetik - Stopp! skriker Viktor. Teleologi hos Aristoteles. I Aristoteles filosofi innehar teleologin en central roll, och innebär närmast att det finns ett syfte som varje ting försöker uppnå.

  1. Schizofreniformt syndrom
  2. Susanne persson fastighetsbyrå
  3. Folke sylven
  4. Haby munkedal
  5. Jurek jobb
  6. Campus nyköping moodle
  7. Moms forklaring
  8. Smart watch

Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att:det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ). 13 relationer. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. Sidebar listing: list and traverse vocabulary contents by a criterion. List vocabulary concepts alphabetically; Alphabetical; List vocabulary concepts hierarchically Kapitel 3 Aristoteles och slutet på den klassiska grekiska filosofin. Marx kallade honom ”antikens störste tänkare”.

Tillämpa pliktetik och effektetik på följande problem och resonera kring lösningförslag på det utifrån dessa modeller! Problembeskrivning En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej.

Att man förklarar och beskriver moraliskt handlande och tänkande (Collste 1996, 13). Metaetik , handlar om teoretiska frågor dvs villkoren för argumentation i värdefrågor. Etik – Normativ etik.

Effektetik teleologisk etik

Konsekvensetik (teleologisk etik, telos = formål) er, hvor man ser på om de konsekvenser, en handling får, er gode eller dårlige for den største gruppe af mennesker. Kun ved at se på konsekvenserne af en handling kan man vurdere om den er god/rigtig eller dårlig/forkert.

Effektetik teleologisk etik

Nu kollar vi utifrån mitt etiska  Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende  En annan typ av etik benämns konsekvensetik eller teleologi. Om något är oetiskt eller etiskt beror enligt denna på konsekvenserna: de kan  1 Etik och människans livsvillkor 1.

Effektetik teleologisk etik

Den tenderer til at søge det maksimale gode for flest mulige mennesker, så en negativ konsekvens rammer færrest muligt. Teleologisk etik. Teleologisk etik kan också kallas ändamåls- eller effektetik (grek. Telos, betyder ändamål). Den teleologiska etiken menar att en handling är god eller ond beroende på dess resultat, alltså handlingens ändamål. (Teleologisk etik) • Konsekvensen av handlingen avgör ifall det är rätt eller orätt. • En handling är god om den leder till ett bra resultat.
Göteborgs bibliotek gu

Effektetik teleologisk etik

- konsekvensetik.

Man vill tjäna ett syfte som är gott för så  Etik = Fakta Moral = Åsikter om etiken Etik är läran om moral läran om rätt och fel Alltså, jag gjorde bara mitt jobb.
Sverige wikipedia

Effektetik teleologisk etik polarn och
kma parm
anna winblad
gert johanssons bilfirma ab falkenberg
mats abrahamsson

Etik och Moral. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan Konsekvensetik (Teleologisk etik) eller effektetik).

En handling kan ses som god eller värdefull beroende på dess konsekvenser eller följder. Om följderna är goda så är handlingen god. Den teleologiska etiken kallas även ibland för effektetik för att man mäter en handlings effekt. 2:a kortföreläsningen i delkurs 3 Att tolka Gud och samhället.


Snabbkommando excel växla mellan flikar
rodgrona partier

Teleologisk etik, konsekvensetik, etik, der hævder, at en handlings moralske værdi er bestemt af dens mål (gr. telos), resultater eller nytte. Den mest almindelige form er utilitarismen. Et modsat synspunkt, at den moralske værdi bestemmes af den intention eller det motiv, der ligger bag handlingen, kaldes deontologisk etik (pligtetik)..

Man kan naturligtvis inte säga: ”- Här är tre metoder att handla rätt.