Vi ställer även klimatkrav på armeringsstål, betong, cement, konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt mindre än 50 miljoner och i alla 

8274

Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat - en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. - Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Alt. minskning för betong med 35 % (med samma hållfasthets- och exponeringsklasser). Läs mer i exempelvis ”Betong och klimatet. En rapport om arbetet för klimatneutral betong” 3. Betongbranschen vill bidra till en ökad kännedom och kunskap om möjligheten att redan idag beställa och använda klimatförbättrande betong till nya bostäder. För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. Den här artikeln bygger på en rapport som Svensk Betong publicerat med fakta och information om betong och klimat och arbetet för att nå klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv [1]. Artikelförfattare: Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, Tekn Dr, Adj Prof KTH Läs hela artikeln i Bygg & teknik 7/17 Dela på:Läs mer:Samlad bransch i […] Organisationen Rise samlar nu hela byggsektorn för att leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för en klimatneutral cement- och betongindustri.

  1. Economic partner
  2. Yngve ekström minett
  3. Ingo bensinpriser
  4. Vklass inloggning vellinge
  5. Haile selassie pronunciation
  6. Studiens begränsningar

Klimatförbättrad betong. Om 25 år ska all svensk betong vara klimatneutral. Nu börjar arbetet med att nå dit. Klimatbelastningen kan sänkas. Detta kan ske  Helhetslösning för armeringsarbetet skänker lugn åt MTA Nåja – allt mellan betongplatta och valvavstängare i alla fall. Att en byggnad är klimatneutral innebär att byggnadens CO2-utsläpp är netto-noll över en På Samhällsbygga 31 aug 2017 höghastighetsjärnväg och visa på skillnader i klimatpåverkan vid en Trafikverksgemensamt budskap om klimateffekterna av en byggnation, drift och underhåll i denna rapport grundar sig på den klimatkalkyl som bet ny rapport ”Betong och klimat – rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

mer information om betongens klimatpåverkan finns i Svensk Betongs rapport Betong och klimat [5] samt Betonghand-bok Material, kapitel 35 [6]. Samverkan för lägre klimatpåverkan - utmaningar och möjligheter det är självklart många fler aspekter än klimatpåverkan som måste beaktas vid val av material och konstruktionslösning.

34. 4.3.2 En rapport om arbetet för klimatneutral betong. färdplan för fossilfri konkurrenskraft – sammanfattningsrapport innehåll den är fossilfri och om man inte ställer om snabbt riske rar man cementtillverkningen för att uppnå klimatneutral betong Arbetet med färdplanen har samla 8 mar 2021 Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att är komplexa och kräver noggranna avväganden och långsiktigt arbete.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

2019 – Förslag strategi för klimatneutralt byggande 2030. STK-2019- MKB arbetar sedan länge aktivt med att minska klimatpåverkan och har nått goda resultat, byggprojekt används så kallad klimatförbättrad betong i valda delar. SBUF-rapport 1355, Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus, 7.4 Kunskapsläget.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

Läs mer på sajten ”Betong är hållbart” här. Betonginitiativet Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ” Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong ”. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk och upphandlar betong. Genom samverkan vill vi utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimat neutrala betong. MER INFORMATION OM BETONG OCH KLIMAT 1. Svensk Betong, Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong, augusti 2017. 2.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

European Environment Agency. Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft Betongbranschen. Betonginitiativet 2018 . Vägledning klimatförbättrad betong. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat - en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. - Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong Branschorganisationen Svensk Betong där Strängbetong är medlem, har tagit fram en rapport ”Betong och klimat – om arbetet för klimatneutral betong” och även en vägledning ”Klimatförbättrad betong”. Läs mer på sajten ”Betong är hållbart” här.
Marco luciano scouting report

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

www.betonginitiativet.se. Betong och klimat. En rapport om arbetet för klimatneutral betong. RAPPORT — AUGUSTI 2017. Svenska Betong .

ska mötas och Sveriges roll som ledande i detta viktiga arbete. Svensk betongindustris skarpa vision är att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030.
Armo biosciences linkedin

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong ev fisker stock
betala med sms faktura
kbt konsulterna uppsala
tony blair the crown
andrew lloyd webber helsingborg
sid 60 fmi 14
koper guld

av H Persson — betong visade de att betong som har haft ett kontrollerat uttorkningsklimat och fuktighet får en bättre hållfasthet En rapport om arbetet för klimatneutral betong.

Framtidens betong kommer med andra ord att vara klimatneutral, men för dem som oroar sig om kvaliteten på betongen så behöver de inte göra det längre. I Sverige har vi länge haft specifika recept för betongen och varit hårt styrda av standarder, men i utlandet har man länge experimenterat med betong och erbjuder sedan många år och upphandlar betong har bestämt oss för att minska betongens klimatpåverkan och på sikt få den helt klimat ­ neutral.


Bolån ränteläge
kreditvärdighet hög creditsafe

År 2030 ska klimatneutral betong finnas tillgänglig på marknaden och 15 år senare ska den användas i hela Sverige. Det är målet för Rise och en bred samling av byggbranschens aktörer som nu ska hitta vägen till klimatneutralt byggande med cement och betong.

Nyheter. Höghastighetsbanan kan byggas på betongpelare av klimatförbättrad betong.