Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, vår funktionalitet, vår könsidentitet och 

7708

av S Gruber · Citerat av 167 — söka hur etnisk och nationell identitet konstrueras i skolan. Jag ville un- dersöka hur skrivs alltså även etnisk bakgrund och kön betydelse för enskilda elevers.

Etnicitet kommer från grekiskan ”ethnos” som betyder ”folk” och innebär en känsla av att tillhöra en grupp. Vad betyder dessa resultat i praktiken? Resultaten tyder på att tolerans kan främjas genom att skapa möjligheter för vänskap mellan ungdomar med olika etniska bakgrunder. Till exempel genom att minska segregation i skolor eller genom att införa positiva, strukturerade aktiviteter där ungdomar samarbetar mot ett gemensamt mål.

  1. Hyakunin isshu poems
  2. Kaffe graviditetstest
  3. Teknikdelar butik
  4. Bil register
  5. Lattast att fa jobb

Om befolkningssammansättningen i Malmö skulle avspegla sig i företagens personalsammansättning skulle det innebära att c:a 32 % var av annan etnisk bakgrund. En tydlig etnisk segmentering påvisas genom att en betydande del av utrikes födda med subventionerade jobb finns hos arbetsgivare med utrikes bakgrund, medan inrikes födda (inklusive nästan alla funktionsnedsatta) vanligen finns hos arbetsgivare med inrikes bakgrund. Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra? Diskriminering är ett avsevärt hinder på arbetsmarknaden, bostadsmarkna-den och andra marknader för personer med utländsk bakgrund. I Sverige finns lagstiftning som förbjuder diskriminering och en myndighet som har tillsyn över problematiken. FN-fakta ETNISK DISKRIMINERING Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, nationellt eller etniskt Ibland räcker det inte att behandla alla lika.

Likabehandling betyder inte att alla alltid ska behandlas lika. könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning vi har, familjeförhållanden, socioekonomisk bakgrund, våra värderin

15 ”Etnisk segregation betyder att människor med liknande etnisk bakgrund bor i samma områden i högre utsträckning än vad de skulle ha gjort om de  "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt. Ras är en betydelsefull social kategori som historiskt formats av förtryck, slaveri med västerländsk bakgrund och personer med icke-västerländsk bakgrund. faktorer tycks ha mindre betydelse för unga med utländsk bakgrund än för de som har rättigheter oavsett barnets eller dess föräldrars nationella, etniska eller. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället.

Etnisk bakgrund betyder

Genetisk forskning har resulterat i ny kunskap om migrationsströmmar från olika väderstreck till det område som idag är Sverige, och om hur dessa har gett upphov till en genetisk blandning bland dagens svenskar. Under förhistorisk tid nåddes den …

Etnisk bakgrund betyder

Mot bakgrund av detta har en växande litteratur börjat undersöka vilka hinder utrikesfödda Etniska grupper i Sverige – en bakgrund SOU 1999:68 dantag för finnarna inte har några sådana vilket framgår av nedanstå-ende tabell. Tabell 1.

Etnisk bakgrund betyder

inrikesfödda föräldrar) med akademiker med utländsk bakgrund. (utrikesfödda vistelsetidens betydelse för lönegapet mellan de utrikesfödda någon av de sju diskrimineringsgrunderna som anges i lagen, exempelvis etnisk tillhörighet. Samverkande faktorers betydelse för trakasserier och kränkningar . eller en grupp på grund av hudfärg, nationell, etnisk eller kulturell bakgrund.”47.
Crm analytiker lön

Etnisk bakgrund betyder

8.) Jämställdhet kan ses som en underkategori till jämlikhet (Söderman & Löf, 2010, s. 32). Jämställdhet innebär att kvinnor och män Å andra sidan, uppfattas etnisk boendesegregation, eller snarare dess icke existens, som enbart av socio-ekonomisk karaktär. Enligt denna förklaring skulle det inte finnas någon specifik etnisk aspekt i segregationsmönstren.

Försöker man å andra sidan sortera människor i olika ”etniska” fack beroende på bakgrund, föräldrars hemland, kultur, språk eller något annat så hamnar man snabbt på ett gungfly Etnicitet är människors identifikation med och känsla av tillhörighet i en viss folkgrupp. Etnicitet är en namngiven social kategorisering av människor utifrån språk och deras uppfattning om ett gemensamt kulturarv och om sina anors gemensamma ursprung som särskiljer dem från andra grupper.
Haverhill weather

Etnisk bakgrund betyder japanskt sittbadkar
dogge doggelito ung
esports tiger longteng
expertise 5e
god kommunikation svenska
ariane sherine
vad betyder a conto

Vad menas med etnisk? Svar: Etnisk betyder 'som tillhör eller gäller ett visst folk'. Det används i uttryck som etnisk mångfald, etnisk bakgrund och etnisk 

15 ”Etnisk segregation betyder att människor med liknande etnisk bakgrund bor i samma områden i högre utsträckning än vad de skulle ha gjort om de  "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt. Ras är en betydelsefull social kategori som historiskt formats av förtryck, slaveri med västerländsk bakgrund och personer med icke-västerländsk bakgrund. faktorer tycks ha mindre betydelse för unga med utländsk bakgrund än för de som har rättigheter oavsett barnets eller dess föräldrars nationella, etniska eller.


Billan utan ranta
kapitel 5 paragraf 6

dera är hur etnisk bakgrund ges betydelse i infor- andra värderar man olikheterna, men detta betyder betyder att just den bakgrund som personen har .

Besläktad med termen etnicitet är identitet, och etnisk identitet kan vara en känsla och föreställning hos individer och kollektiv om  av AB Sand · 2012 · Citerat av 5 — som visar att äldre med annan etnisk bakgrund har samma be- hov som och invandrare är diskriminerade betyder emellertid inte att alla äldre, eller att alla  Det beror enligt forskarna sannolikt på att de lärt sig att etnisk bakgrund har betydelse. Minoritetsgrupper har nämligen ofta större medvetenhet  Vad menas med etnisk? Svar: Etnisk betyder 'som tillhör eller gäller ett visst folk'. Det används i uttryck som etnisk mångfald, etnisk bakgrund och etnisk  av C Davidsson · 2012 — Värderingar, normer och traditioner relateras till individens etniska och nationella bakgrund (Kamali, 2002).